Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Bostäder efter tid, hustyp, utskottsområde och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 7488 Uppdaterad: 2023-04-26

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 2. Procentuell fördelning av bostäder efter tid, hustyp, utskottsområde och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 7955 Uppdaterad: 2023-04-26

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 3. Bostäder efter tid, hustyp, utskottsområde och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 10517 Uppdaterad: 2023-04-26

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 4. Procentuell fördelning av bostäder efter tid, hustyp, utskottsområde och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 11179 Uppdaterad: 2023-04-26

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 5. Bostäder efter tid, hustyp, utskottsområde och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 8140 Uppdaterad: 2023-04-26

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. bostadsarea: < 41 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)


 6. Procentuell fördelning av bostäder efter tid, hustyp, utskottsområde och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 9174 Uppdaterad: 2023-04-26

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. bostadsarea: < 41 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)


 7. Färdigställda bostäder efter tid, utskottsområde, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 5640 Uppdaterad: 2024-05-17

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 8. Färdigställda bostäder efter tid, hustyp, utskottsområde och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 6936 Uppdaterad: 2024-05-17

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. lägenhetsstorlek: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (6)


 9. Antal fritidshus efter utskottsområde och tid.

  Välj variabler: Storlek: 3050 Uppdaterad: 2023-04-24

  1. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  2. tid: 2020, 2021, 2022, (3)