Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

  1. Bilbestånd efter tid, utskottsområde och tabelluppgift.

    Välj variabler: Storlek: 5008 Uppdaterad: 2023-05-10

    1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
    2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
    3. tabelluppgift: Antal personbilar i trafik registrerade på fysiska personer, Antal bilar per 1000 invånare (biltäthet), Antal hushåll med bil, Därav antal hushåll med mer än en bil, ..., Summerat antal personbilar i trafik (8)