Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter tid, utskottsområde, kön, ålder och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 6308 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2019-03-31, 2020-03-31, 2021-03-31, 2022-03-31, 2023-03-31 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  5. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)


 2. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter tid, utskottsområde, kön, ålder och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 5596 Uppdaterad: 2023-06-08

  1. tid: 2019-03-31, 2020-03-31, 2021-03-31, 2022-03-31, 2023-03-31 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  5. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (2)


 3. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter tid, utskottsområde, kön, födelseland och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 8118 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2019-03-31, 2020-03-31, 2021-03-31, 2022-03-31, 2023-03-31 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)


 4. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter tid, utskottsområde, kön, födelseland och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 6811 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2019-03-31, 2020-03-31, 2021-03-31, 2022-03-31, 2023-03-31 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (2)


 5. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter tid, utbildningsnivå, utskottsområde, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 12816 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2019-03-31, 2020-03-31, 2021-03-31, 2022-03-31, 2023-03-31 (5)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)


 6. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter tid, utbildningsnivå, utskottsområde, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 10844 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2019-03-31, 2020-03-31, 2021-03-31, 2022-03-31, 2023-03-31 (5)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (2)