Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Medelvärde för enkät om digital mognad efter tid, påstående, förvaltning och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

påstående Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök

förvaltning Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220519
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
index
Skapad datum
2022-05-19
Källa
DiMiOS. Sammanställningt: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
DMS25
Fotnoter

Fotnoter

Redovisade svar kommer från webbenkät angående mätning av digital mognad i Linköpings kommun. Medelvärdet har beräknats utifrån en sexgradig skala, där ett (1) är det lägsta värdet och sex (6) är det högsta värdet. Materialet har sekretessgranskats. För påståenden med färre än totalt fem aktiva svarande redovisas inte något medelvärde. Som ej aktiva svarande betraktas dem som angivit svarsalternativet vet ej.