Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av svar från enkät om digital mognad efter tid, påstående, förvaltning och svarsalternativ.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

påstående Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

förvaltning Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

svarsalternativ Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220519
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2022-05-19
Källa
DiMiOS. Sammanställningt: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
DMS18
Fotnoter

Fotnoter

Redovisade svar kommer från webbenkät angående mätning av digital mognad i Linköpings kommun. Materialet har sekretessgranskats. Beräknade procentandelar för påståenden med färre än totalt tio svarande redovisas inte.