Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Svar från enkät om digital mognad efter tid, påstående, förvaltning och svarsalternativ.

  Välj variabler: Storlek: 8325 Uppdaterad: 2022-05-19

  1. tid: 2022, (1)
  2. påstående: Vi har en mycket god översikt av organisationens samtliga digitala initiativ, samt inblick i hur des, Vi har en mycket väl fungerande systemförvaltning., Vi har en mycket väl fungerande projektstyrningsmetodik., Vi har en mycket väl fungerande strategi för hur vi försörjer oss med IT från t.ex. molnleverantörer, ..., IT-avdelningen har en mycket bra styrning som ger både kontroll och förutsättningar för innovation. (26)
  3. förvaltning: Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen , Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink, ..., Totalt (9)
  4. svarsalternativ: 1 - Inte bra, 2, 3, 4, ..., Totalt (8)


 2. Procentuell fördelning av svar från enkät om digital mognad efter tid, påstående, förvaltning och svarsalternativ.

  Välj variabler: Storlek: 12798 Uppdaterad: 2022-05-19

  1. tid: 2022, (1)
  2. påstående: Vi har en mycket god översikt av organisationens samtliga digitala initiativ, samt inblick i hur des, Vi har en mycket väl fungerande systemförvaltning., Vi har en mycket väl fungerande projektstyrningsmetodik., Vi har en mycket väl fungerande strategi för hur vi försörjer oss med IT från t.ex. molnleverantörer, ..., IT-avdelningen har en mycket bra styrning som ger både kontroll och förutsättningar för innovation. (26)
  3. förvaltning: Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen , Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink, ..., Totalt (9)
  4. svarsalternativ: 1 - Inte bra, 2, 3, 4, ..., Totalt (8)


 3. Medelvärde för enkät om digital mognad efter tid, påstående, förvaltning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5605 Uppdaterad: 2022-05-19

  1. tid: 2022, (1)
  2. påstående: Effektivitet, Vi har en mycket god översikt av organisationens samtliga digitala initiativ, samt inblick i hur des, Vi har en mycket väl fungerande systemförvaltning., Vi har en mycket väl fungerande projektstyrningsmetodik., ..., Totalt (31)
  3. förvaltning: Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen , Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink, ..., Totalt (9)
  4. tabelluppgift: Medelvärde, (1)


 4. Medelvärde för enkät om digital mognad efter tid, påstående, inblandad i digitaliseringsbeslut, förvaltning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 8614 Uppdaterad: 2022-05-19

  1. tid: 2022, (1)
  2. påstående: Effektivitet, Vi har en mycket god översikt av organisationens samtliga digitala initiativ, samt inblick i hur des, Vi har en mycket väl fungerande systemförvaltning., Vi har en mycket väl fungerande projektstyrningsmetodik., ..., Totalt (31)
  3. inblandad i digitaliseringsbeslut: Ja, Nej, Totalt, (3)
  4. förvaltning: Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen , Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink, ..., Totalt (9)
  5. tabelluppgift: Medelvärde, (1)