Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Svar från enkäten chefers förutsättningar efter tid, påstående, förvaltning och svarsalternativ.

  Välj variabler: Storlek: 13004 Uppdaterad: 2021-12-03

  1. tid: 2018, 2021, (2)
  2. påstående: Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, De resurser jag har för att fullgöra mitt uppdrag som chef (ekonomiska, personella), ..., Min grundkänsla för Linköpings kommun som arbetsgivare (34)
  3. förvaltning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ..., Totalt (8)
  4. svarsalternativ: Är bra, Behöver bli något bättre, Behöver bli bättre, Behöver bli mycket bättre, Totalt (5)


 2. Procentuell fördelning av svar från enkäten chefers förutsättningar efter tid, påstående, förvaltning och svarsalternativ.

  Välj variabler: Storlek: 18505 Uppdaterad: 2021-12-03

  1. tid: 2018, 2021, (2)
  2. påstående: Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, De resurser jag har för att fullgöra mitt uppdrag som chef (ekonomiska, personella), ..., Min grundkänsla för Linköpings kommun som arbetsgivare (34)
  3. förvaltning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ..., Totalt (8)
  4. svarsalternativ: Är bra, Behöver bli något bättre, Behöver bli bättre, Behöver bli mycket bättre, Totalt (5)


 3. Index för chefers förutsättningar efter tid, påstående och förvaltning.

  Välj variabler: Storlek: 7552 Uppdaterad: 2021-10-05

  1. tid: 2018, 2021, (2)
  2. påstående: Leda och styra verksamhet, Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, ..., Totalindex (41)
  3. förvaltning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ..., Totalt (8)


 4. Index för chefers förutsättningar efter tid, påstående och kön.

  Välj variabler: Storlek: 5641 Uppdaterad: 2021-10-05

  1. tid: 2018, 2021, (2)
  2. påstående: Leda och styra verksamhet, Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, ..., Totalindex (41)
  3. kön: Kvinnor, Män, Totalt, (3)


 5. Index för chefers förutsättningar efter tid, påstående, förvaltning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 14174 Uppdaterad: 2021-10-05

  1. tid: 2018, 2021, (2)
  2. påstående: Leda och styra verksamhet, Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, ..., Totalindex (41)
  3. förvaltning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ..., Totalt (8)
  4. kön: Kvinnor, Män, Totalt, (3)


 6. Index för chefers förutsättningar efter tid, frågeområde, förvaltning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 4037 Uppdaterad: 2021-10-05

  1. tid: 2018, 2021, (2)
  2. frågeområde: Totalindex, Leda och styra verksamhet, Leda medarbetare, Leda förändringar, ..., Övergripande grundkänsla (7)
  3. förvaltning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ..., Totalt (8)
  4. kön: Kvinnor, Män, Totalt, (3)


 7. Index för chefers förutsättningar efter tid, påstående och chefsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 5747 Uppdaterad: 2021-10-05

  1. tid: 2018, 2021, (2)
  2. påstående: Leda och styra verksamhet, Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, ..., Totalindex (41)
  3. chefsnivå: Mellanchef, Första linjens chef, Totalt, (3)


 8. Index för chefers förutsättningar efter tid, påstående och arbetsplatsens storlek.

  Välj variabler: Storlek: 6282 Uppdaterad: 2021-10-05

  1. tid: 2018, 2021, (2)
  2. påstående: Leda och styra verksamhet, Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, ..., Totalindex (41)
  3. arbetsplatsens storlek: 1-20 medarbetare, 21-49 medarbetare, 50 medarbetare eller fler, Totalt, (4)


 9. Index för chefers förutsättningar efter tid, påstående, förvaltning och arbetsplatsens storlek.

  Välj variabler: Storlek: 16961 Uppdaterad: 2021-10-05

  1. tid: 2018, 2021, (2)
  2. påstående: Leda och styra verksamhet, Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, ..., Totalindex (41)
  3. förvaltning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ..., Totalt (8)
  4. arbetsplatsens storlek: 1-20 medarbetare, 21-49 medarbetare, 50 medarbetare eller fler, Totalt, (4)


 10. Index för chefers förutsättningar efter tid, frågeområde, förvaltning och arbetsplatsens storlek.

  Välj variabler: Storlek: 4611 Uppdaterad: 2021-10-05

  1. tid: 2018, 2021, (2)
  2. frågeområde: Totalindex, Leda och styra verksamhet, Leda medarbetare, Leda förändringar, ..., Övergripande grundkänsla (7)
  3. förvaltning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ..., Totalt (8)
  4. arbetsplatsens storlek: 1-20 medarbetare, 21-49 medarbetare, 50 medarbetare eller fler, Totalt, (4)


 11. Index för chefers förutsättningar efter tid, påstående och nämnd.

  Välj variabler: Storlek: 7472 Uppdaterad: 2021-10-05

  1. tid: 2021, (1)
  2. påstående: Leda och styra verksamhet, Tydligheten från överordnade om mitt uppdrag som chef, Min verksamhets förmåga att förverkliga våra uppsatta mål, Min verksamhets förmåga att följa statliga styrdokument och lagar, ..., Totalindex (41)
  3. nämnd: Kommunstyrelsen, KS-KLF, KS-VSS, KS-Leanlink, ..., Totalt (13)