Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid och utbildningsnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel

Totalt 72 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200518
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-05-18
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
UT10
Fotnoter

Fotnoter

Denna fil är sekretessbehandlad, vilket innebär att alla 1:or har ersatts av 0:or och alla 2:or av 3:or. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet.