Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen 20-64 år efter basområde, tid och utbildningsnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

basområde Markera minst ett värde

Totalt 202 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200519
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-05-19
Källa
Källa: SCB Östgötadatabasen Sammanställning: Statistik & Utredningar
Matris
UT92
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ettor och tvåor har ersatts av andra tal.
utbildningsnivå
Kort eftergymnasial utb.
Kort eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Lång eftergymnasial utb.
Lång eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning tre år eller längre, inklusive forskarutbildning.