Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 23898 Uppdaterad: 2019-05-21

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, Uppgift saknas (5)


 2. Procentuell fördelning för befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 40626 Uppdaterad: 2019-05-21

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 3. Befolkningen 20-64 år efter stadsdel, tid, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 31757 Uppdaterad: 2019-05-21

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, (2)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, Uppgift saknas (5)


 4. Befolkningen efter stadsdel, tid, ålder och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 70646 Uppdaterad: 2019-05-21

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-74 år (5)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, Uppgift saknas (5)


 5. Befolkningen 20-64 år efter basområde, tid och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 57949 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utb., Gymnasial utb., Kort eftergymnasial utb., Lång eftergymnasial utb., ..., Samtliga (6)


 6. Procentuell fördelning av befolkningen 20-64 år efter basområde, tid och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 88285 Uppdaterad: 2019-05-27

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utb., Gymnasial utb., Kort eftergymnasial utb., Lång eftergymnasial utb., ..., Samtliga (6)