Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, sektor och pendlingsinformation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 74 Valda

Sök

sektor

Totalt 3 Valda

Sök

pendlingsinformation Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200428
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-04-28
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
INK86
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna redovisas som miljoner kronor och avser den summerade arbetsinkomsten för förvärvsarbetande personer 16 år eller äldre. Beloppet påverkas både av antalet förvärvsarbetande personer i respektive område som bidrar till den totala summan och nivån på den arbetsinkomst som respektive person individuellt bidrar med. Materialet har sekretessgranskats.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
Nettoskillnad
Nettoskillnaden visar hur stor skillnad det är mellan den summerade intjänade arbetsinkomsten för dem som bor och betalar skatt i området (nattbefolkningen) och dem som arbetar i området (dagbefolkningen). Om nettot visar på ett minus genererar området en större summerad arbetsinkomst än det belopp som invånarna i området betalar skatt på.
pendlingsinformation
Summa inom kommunen
Avser det summerade belopp som både är intjänat och utbetalt i den egna kommunen.
Summa över kommungräns
Avser det summerade belopp som antingen är intjänat (nattbefolkningen) eller utbetalt (dagbefolkningen) i en annan kommun.