Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst (20-w år) efter stadsdel, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 7196 Uppdaterad: 2023-06-14

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd , 112 Skäggetorp , 113 Tornby , ..., Hela kommunen (69)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, (1)


 2. Disponibel inkomst efter stadsdel, tid, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 59346 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, Gini-koefficient, (3)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)


 3. Disponibel inkomst efter stadsdel, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 58901 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, Gini-koefficient, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 4. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter stadsdel, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 66203 Uppdaterad: 2023-04-27

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter typ, stadsdel, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 129602 Uppdaterad: 2023-04-28

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 6. Förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre efter inkomstgrupp, stadsdel, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 92295 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Nettoinkomst för personer 20 år eller äldre efter tid, stadsdel, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 70440 Uppdaterad: 2023-04-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 8. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 347262 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. pendlingsinformation: Eget område, Annan stadsdel, Ospecificerad eller växlande arbetsplats, Summa inom kommunen, ..., Totalt (8)


 9. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, sektor och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 345470 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Eget område, Annan stadsdel, Ospecificerad eller växlande arbetsplats, Summa inom kommunen, ..., Totalt (8)


 10. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, pendlingsinformation, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 1297258 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. pendlingsinformation: Eget område, Annan stadsdel, Annan kommun, Totalt, (4)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 11. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter stadsdel, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 31693 Uppdaterad: 2023-05-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 12. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter stadsdel, tid, tabelluppgift, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 74336 Uppdaterad: 2023-05-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 13. Ekonomisk standard efter tid, stadsdel, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 27540 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 14. Ekonomisk standard efter tid, stadsdel, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 42926 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 15. Ekonomisk standard efter tid, stadsdel, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 33292 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 16. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, stadsdel, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 34972 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 17. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, stadsdel, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 54112 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 18. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, stadsdel, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 45137 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 19. Låg inkomststandard efter tid, stadsdel, tabelluppgift, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 11762 Uppdaterad: 2023-09-05

  1. tid: 2021, (1)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 20. Låg inkomststandard efter tid, stadsdel, tabelluppgift, upplåtelseform och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 16369 Uppdaterad: 2023-09-05

  1. tid: 2021, (1)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)


 21. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån prisnivå efter tid, stadsdel, tabelluppgift, standardnivå och kön.

  Välj variabler: Storlek: 129937 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 22. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån prisnivå efter tid, stadsdel, tabelluppgift, härkomst och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 209183 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. härkomst: Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt (5)
  5. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)


 23. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån inkomstnivå efter tid, stadsdel, tabelluppgift, standardnivå och kön.

  Välj variabler: Storlek: 129891 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 24. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån inkomstnivå efter tid, stadsdel, tabelluppgift, härkomst och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 209031 Uppdaterad: 2023-05-23

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. härkomst: Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt (5)
  5. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)


 25. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 34988 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 26. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, födelseregion och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 34366 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 27. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18-24 år efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 30265 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 28. Ekonomiskt bistånd efter tid, stadsdel, ålder och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 52432 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. ålder: 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-w år, Totalt (5)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 29. Andel med ekonomiskt bistånd 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 66563 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 30. Andel med ekonomiskt bistånd 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, födelseregion och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 66655 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 31. Andel med ekonomiskt bistånd 18-24 år efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 67200 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 32. Andel med ekonomiskt bistånd efter tid, stadsdel, ålder och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 107947 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. ålder: 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-w år, Totalt (5)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 33. Belopp för ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 55034 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Summerat biståndsbelopp, mnkr, Medel, tkr, Median, tkr, Antal personer, (4)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)