Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst (20-w år) efter stadsdel, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 7098 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd , 112 Skäggetorp , 113 Tornby , ..., Hela kommunen (69)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, (1)


 2. Disponibel inkomst efter stadsdel, tid, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 52358 Uppdaterad: 2023-03-21

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, Gini-koefficient, (3)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)


 3. Disponibel inkomst efter stadsdel, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 51858 Uppdaterad: 2023-03-21

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, Gini-koefficient, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 4. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter stadsdel, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 62468 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter typ, stadsdel, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 122097 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 6. Förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre efter inkomstgrupp, stadsdel, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 87014 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Nettoinkomst för personer 20 år eller äldre efter tid, stadsdel, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 66469 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 8. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 320398 Uppdaterad: 2022-10-21

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. pendlingsinformation: Eget område, Annan stadsdel, Ospecificerad eller växlande arbetsplats, Summa inom kommunen, ..., Totalt (8)


 9. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, sektor och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 318797 Uppdaterad: 2022-10-21

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Eget område, Annan stadsdel, Ospecificerad eller växlande arbetsplats, Summa inom kommunen, ..., Totalt (8)


 10. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, pendlingsinformation, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 1188653 Uppdaterad: 2022-10-21

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. pendlingsinformation: Eget område, Annan stadsdel, Annan kommun, Totalt, (4)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 11. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter stadsdel, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 27795 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 12. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter stadsdel, tid, tabelluppgift, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 64250 Uppdaterad: 2023-01-16

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 13. Ekonomisk standard efter tid, stadsdel, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 24181 Uppdaterad: 2023-01-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 14. Ekonomisk standard efter tid, stadsdel, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 37445 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 15. Ekonomisk standard efter tid, stadsdel, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 29093 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 16. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, stadsdel, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 30524 Uppdaterad: 2023-01-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 17. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, stadsdel, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 46966 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 18. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, stadsdel, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 39262 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 19. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån prisnivå efter tid, stadsdel, tabelluppgift, standardnivå och kön.

  Välj variabler: Storlek: 122569 Uppdaterad: 2023-02-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 20. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån prisnivå efter tid, stadsdel, tabelluppgift, härkomst och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 197156 Uppdaterad: 2023-02-01

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. härkomst: Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt (5)
  5. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)


 21. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån inkomstnivå efter tid, stadsdel, tabelluppgift, standardnivå och kön.

  Välj variabler: Storlek: 122498 Uppdaterad: 2023-02-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 22. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån inkomstnivå efter tid, stadsdel, tabelluppgift, härkomst och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 196900 Uppdaterad: 2023-02-01

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. härkomst: Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt (5)
  5. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)


 23. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 32966 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (15)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 24. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, födelseregion och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 32379 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (15)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 25. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18-24 år efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 28566 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (15)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 26. Ekonomiskt bistånd efter tid, stadsdel, ålder och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 49315 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (15)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. ålder: 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-w år, Totalt (5)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 27. Andel med ekonomiskt bistånd 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 62593 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (15)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 28. Andel med ekonomiskt bistånd 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, födelseregion och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 62846 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (15)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 29. Andel med ekonomiskt bistånd 18-24 år efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 63191 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (15)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 30. Andel med ekonomiskt bistånd efter tid, stadsdel, ålder och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 101406 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (15)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. ålder: 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-w år, Totalt (5)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 31. Belopp för ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 51058 Uppdaterad: 2023-03-14

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (12)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Summerat biståndsbelopp, mnkr, Medel, tkr, Median, tkr, Antal personer, (4)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)