Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst (20-w år) efter stadsdel, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 7098 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd , 112 Skäggetorp , 113 Tornby , ..., Hela kommunen (69)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, (1)


 2. Disponibel inkomst efter stadsdel, tid, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 18413 Uppdaterad: 2019-12-05

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)


 3. Disponibel inkomst efter stadsdel, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 18204 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 4. Disponibel inkomst efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 15603 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)


 5. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter stadsdel, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 36132 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd, 112 Skäggetorp, 113 Tornby, ..., Hela kommunen (71)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 6. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter basområde, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 95346 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 237543 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. pendlingsinformation: Eget område, Annan stadsdel, Ospecificerad eller växlande arbetsplats, Summa inom kommunen, ..., Totalt (8)


 8. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, sektor och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 236439 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Eget område, Annan stadsdel, Ospecificerad eller växlande arbetsplats, Summa inom kommunen, ..., Totalt (8)


 9. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter typ, basområde, tid, sektor och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 244639 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (204)
  3. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, Totalt, (3)


 10. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, pendlingsinformation, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 850257 Uppdaterad: 2019-10-07

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  4. pendlingsinformation: Eget område, Annan stadsdel, Annan kommun, Totalt, (4)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 11. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, basområde, pendlingsinformation och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 595529 Uppdaterad: 2019-10-07

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (204)
  4. pendlingsinformation: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, Totalt, (3)
  5. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Totalt (9)


 12. Ekonomisk standard efter tid, stadsdel, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 16780 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 13. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, stadsdel, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 21792 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 14. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 29262 Uppdaterad: 2019-11-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 15. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, födelseregion och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 28745 Uppdaterad: 2019-11-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 16. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18-24 år efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 25523 Uppdaterad: 2019-11-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 17. Ekonomiskt bistånd efter tid, stadsdel, ålder och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 43118 Uppdaterad: 2019-11-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. ålder: 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-w år, Totalt (5)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 18. Andel med ekonomiskt bistånd 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 53997 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 19. Andel med ekonomiskt bistånd 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, födelseregion och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 54225 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 20. Andel med ekonomiskt bistånd 18-24 år efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 54525 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 21. Andel med ekonomiskt bistånd efter tid, stadsdel, ålder och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 87185 Uppdaterad: 2019-12-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. ålder: 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-w år, Totalt (5)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)