Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst (20-w år) efter stadsdel, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 7098 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd , 112 Skäggetorp , 113 Tornby , ..., Hela kommunen (69)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, (1)


 2. Disponibel inkomst efter stadsdel, tid, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 17938 Uppdaterad: 2019-05-15

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd, 112 Skäggetorp, 113 Tornby, ..., Hela kommunen (71)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Uppgifts saknas, Samtliga hushåll (5)


 3. Disponibel inkomst efter stadsdel, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 17726 Uppdaterad: 2019-05-15

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd, 112 Skäggetorp, 113 Tornby, ..., Hela kommunen (71)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, antal hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 4. Disponibel inkomst efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 15558 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)


 5. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter stadsdel, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 35985 Uppdaterad: 2019-05-06

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd, 112 Skäggetorp, 113 Tornby, ..., Hela kommunen (71)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 6. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter basområde, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 95199 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 237458 Uppdaterad: 2019-09-03

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. pendlingsinformation: Eget område, Annan stadsdel, Ospecificerad eller växlande arbetsplats, Summa inom kommunen, ..., Totalt (8)


 8. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, sektor och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 236354 Uppdaterad: 2019-09-03

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Eget område, Annan stadsdel, Ospecificerad eller växlande arbetsplats, Summa inom kommunen, ..., Totalt (8)


 9. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter typ, basområde, tid, sektor och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 244453 Uppdaterad: 2019-09-09

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (204)
  3. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, Totalt, (3)


 10. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, stadsdel, pendlingsinformation, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 850257 Uppdaterad: 2019-10-07

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  4. pendlingsinformation: Eget område, Annan stadsdel, Annan kommun, Totalt, (4)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 11. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, basområde, pendlingsinformation och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 595529 Uppdaterad: 2019-10-07

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (204)
  4. pendlingsinformation: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, Totalt, (3)
  5. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Totalt (9)


 12. Ekonomisk standard efter tid, stadsdel, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 16425 Uppdaterad: 2019-08-22

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 13. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, stadsdel, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 21653 Uppdaterad: 2019-08-22

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 14. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 19802 Uppdaterad: 2019-08-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: män, kvinnor, (2)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 15. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, födelseregion och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 19288 Uppdaterad: 2019-08-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, (2)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 16. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18-24 år efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 17324 Uppdaterad: 2019-08-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: män, kvinnor, (2)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 17. Ekonomiskt bistånd efter tid, stadsdel, ålder och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 33656 Uppdaterad: 2019-08-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. ålder: 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-w år, (4)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)