Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av den förvärvsarbetande dagbefolkning efter basområde, tid och näringsgren.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

basområde Markera minst ett värde

Totalt 204 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

näringsgren Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200325
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-03-25
Källa
Källa: SCB OSDB Sammanställning: Statistik & Utredningar
Matris
FA97
Fotnoter

Fotnoter
näringsgren
Redovisad näringsgren är en grupperad indelning skapad utifrån SNI-Bokstav 2007.
SNI-bokstäverna har grupperats enligt följande:
Varuproducerande - B,C,D,E / Byggverksamhet - F / Tjänsteproducerande mot konsument - G,I,R,S / Tjänsteproducerande mot företag - H,J,K,L,M,N / Utbildning - P / Vård och omsorg - Q / Offentlig förvaltning - O,U / Övriga - A,T, 0 (Noll/Okänt).