Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande dagbefolkning efter basområde, tid och näringsgren.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

basområde Markera minst ett värde

Totalt 204 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

näringsgren Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190909
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-09-09
Källa
Källa: SCB OSDB Sammanställning: Statistik & Utredningar
Matris
FA96
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ettor och tvåor har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet. Uppgifterna visar i vilket område som den förvärvsarbetande har sin arbetsplats.


näringsgren
Redovisad näringsgren är en grupperad indelning skapad utifrån SNI-Bokstav 2007.
SNI-bokstäverna har grupperats enligt följande:
Varuproducerande - B,C,D,E / Byggverksamhet - F / Tjänsteproducerande mot konsument - G,I,R,S / Tjänsteproducerande mot företag - H,J,K,L,M,N / Utbildning - P / Vård och omsorg - Q / Offentlig förvaltning - O,U / Övriga - A,T, 0 (Noll/Okänt).