Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bostäder efter basområde, tid och byggnadsperiod.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

basområde

Totalt 202 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

byggnadsperiod

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200508
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-05-08
Källa
Källa: SCB OSDB Sammanställning: Statistik & Utredningar
Matris
BO65
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ettor och tvåor har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet. Materialet är exklusive specialbostäder.