Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Bostäder efter stadsdel, tid, hustyp och lägenhetstyp.

  Välj variabler: Storlek: 35144 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Bankekind (68)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2015 (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, (2)
  4. lägenhetstyp: -1 rum o kök, 2 rum o kök, 3 rum o kök, 4 rum o kök, ..., uppgift saknas (6)


 2. Bostäder i flerbostadshus efter stadsdel, tid, hustyp och lägenhetstyp.

  Välj variabler: Storlek: 10610 Uppdaterad: 2019-05-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2017, 2018, (2)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (3)
  4. lägenhetstyp: -1 rum o kök, 2 rum o kök, 3 rum o kök, 4 rum o kök, ..., Totalt (7)


 3. Bostäder efter stadsdel, tid, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 18536 Uppdaterad: 2019-05-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (4)
  4. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 4. Procentuell fördelning av bostäder efter stadsdel, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 9169 Uppdaterad: 2019-05-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 5. Bostäder efter basområde, tid och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 15996 Uppdaterad: 2019-05-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (4)


 6. Procentuell fördelning av bostäder efter basområde, tid och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 22040 Uppdaterad: 2019-05-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (4)


 7. Bostäder efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 17606 Uppdaterad: 2019-05-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 8. Procentuell fördelning av bostäder efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 25193 Uppdaterad: 2019-05-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 9. Bostäder efter stadsdel, tid, hustyp och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 28074 Uppdaterad: 2019-05-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. byggnadsår: -1930, 1931-1950, 1951-1960, 1961-1970, ..., Samtliga (11)


 10. Procentuell fördelning av bostäder efter stadsdel, tid, hustyp och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 44338 Uppdaterad: 2019-05-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. byggnadsår: -1930, 1931-1950, 1951-1960, 1961-1970, ..., Samtliga (11)


 11. Bostäder efter basområde, tid och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 21423 Uppdaterad: 2019-05-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. byggnadsperiod: -1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Totalt (7)


 12. Procentuell fördelning av bostäder efter basområde, tid och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 32222 Uppdaterad: 2019-05-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. byggnadsperiod: -1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Totalt (7)


 13. Färdigställda bostäder i nybyggda hus efter stadsdel, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 5899 Uppdaterad: 2019-06-05

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Totalt, (4)