Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsprognos efter stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4423 Uppdaterad: 2019-05-07

  1. stadsdel: BERGA, DJURGÅRDEN, EKHOLMEN, EKKÄLLAN, ..., Hela kommunen (48)
  2. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2028 (11)


 2. Befolkningsprognos efter stadsdel, kön, ålder och tid.

  Välj variabler: Storlek: 36482 Uppdaterad: 2019-05-07

  1. stadsdel: BERGA, DJURGÅRDEN, EKHOLMEN, EKKÄLLAN, ..., Hela kommunen (48)
  2. kön: Män, Kvinnor, (2)
  3. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-15 år, 16-18 år, ..., 80-w år (9)
  4. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2028 (11)