Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningsförändringar efter distrikt, tid och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

distrikt

Totalt 38 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200303
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-03-03
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
FO03
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Siffrorna ett och två har ersatts av andra siffror.
distrikt
Distriktsindelningen infördes i Sverige fr.o.m. årsskiftet 2015/2016. Distrikten överensstämmer i princip med den församlingsindelning som gällde i Sverige vid årsskiftet 1999/2000.