Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter födelseland, stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 72 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190625
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-06-25
Källa
Källa: SCB och Statistik & Utredningar
Matris
BF14
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Siffrorna ett och två har ersatts av andra siffror. Detta påverkar även de summeringar och aggregeringar som görs av materialet.
tabelluppgift
Inom eget område
Flyttning inom den egna stadsdelen/tätorten ingår inte i några av de färdigräknade summeringarna.
Summa utom eget område
Avser summering av all flyttning in eller ut från området, dvs både till/från andra kommuner, andra länder och andra stadsdelar/tätorter i Linköpings kommun.
Summa över kommungräns
Summering av all flyttning till eller från andra kommuner respektive andra länder.