Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttningar efter stadsdel, tid, flyttningstyp och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel

Totalt 72 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

flyttningstyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200406
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-04-06
Källa
Källa: SCB och Statistik & Utredningar
Matris
BF09
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Siffrorna ett och två har ersatts av andra siffror.
tabelluppgift
Egen kommun
Totalsumman för hela kommunen avseende flyttning i egen kommun avser samtliga personer som flyttat inom kommunen, dvs även personer som flyttat inom samma stadsdel. När det gäller flyttning inom egen kommun för respektive stadsdel/tätort avser uppgiften flyttning över stadsdelsgräns/tätortsgräns.