Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningsförändringar efter tid, stadsdel/ort och typ av förändring.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök

stadsdel/ort

Totalt 72 Valda

Sök

typ av förändring Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200406
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-04-06
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
BF01
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Siffrorna ett och två har ersatts av andra siffror.
stadsdel/ort
Gränserna mellan vissa stadsdelar förändrades något år 2000. Garnisonen och Mjärdevi tillkom då som nya stadsdelar. 2016 bröts Stångebro ut från Kallerstad.
typ av förändring
Inflyttade
Vid summering av antalet inflyttade bör det beaktas att flyttning mellan olika delområden i kommunen ingår i de redovisade uppgifterna
Utflyttade
Vid summering av antalet utflyttade bör det beaktas att flyttning mellan olika delområden i kommunen ingår i de redovisade uppgifterna
Justering
SCB/RSV genomför emellanåt korrigeringar i befolkningsregistret som redovisas under rubriken justeringar. Vid revidering av områdesindelningen redovisas de personer som flyttas till/från ett område under denna rubrik.