Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter tid, stadsdel/ort och typ av förändring.

  Välj variabler: Storlek: 43867 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. stadsdel/ort: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. typ av förändring: Födda, Döda, Inflyttade, Utflyttade, ..., Totalbefolkning (6)


 2. Flyttningar efter stadsdel, tid, flyttningstyp och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 31534 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd, 112 Skäggetorp, 113 Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  3. flyttningstyp: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Egen kommun, Kommun i Östergötland, Kommun i annat län, Utlandet, (4)


 3. Flyttning efter stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 46623 Uppdaterad: 2019-06-18

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 4. Flyttning efter födelseland, stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 112564 Uppdaterad: 2019-06-25

  1. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i Östergötlands län, Annat län, ..., Summa över kommungräns (7)


 5. Flyttning av förvärvsarbetande efter stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 43769 Uppdaterad: 2019-06-18

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 6. Flyttning efter upplåtelseform, stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 56241 Uppdaterad: 2019-06-25

  1. upplåtelseform: Äganderätt (Småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 7. Ackumulerad flyttning efter stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 53717 Uppdaterad: 2019-06-18

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 8. Ackumulerad flyttning efter födelseland, stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 129289 Uppdaterad: 2019-06-25

  1. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i Östergötlands län, Annat län, ..., Summa över kommungräns (7)


 9. Ackumulerad flyttning av förvärvsarbetande efter stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 49607 Uppdaterad: 2019-06-18

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 10. Ackumulerad flyttning efter upplåtelseform, stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 58887 Uppdaterad: 2019-06-25

  1. upplåtelseform: Äganderätt (Småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 11. Befolkningsförändringar efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 65991 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning, ..., Folkmängd (9)


 12. Flyttningar efter basområde, tid, flyttningstyp och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 68587 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
  3. flyttningstyp: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Egen kommun, Kommun i Östergötland, Kommun i annat län, Utlandet, Totalt (5)


 13. Befolkningsförändringar efter distrikt, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4198 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., Hela kommunen (38)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Inflyttade, Utflyttade, ..., Folkmängd (7)


 14. Flyttning efter distrikt, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4217 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., På kommunen skriven (37)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Annat distrikt i Linköping, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Annat land, (4)