Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, stadsdel, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 72 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190411
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-04-11
Källa
Källa: SCB Sammanställt av Statistik & Utredningar
Matris
BE14
Fotnoter

Fotnoter

Procenten har beräknats utifrån respektive åldersgrupps andel av den totala folkmängden i området. Det gäller även för respektive kön att andelen har beräknats av hela folkmängden. Tabellen visar exempelvis hur stor andel som är flickor i åldern 6-9 år av den totala folkmängden i området.

Uppgifterna avser den 31 december respektive år.