Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter basområde, tid och bakgrund.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

basområde

Totalt 202 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200330
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-03-30
Källa
Källa: SCB Östgötadatabasen Sammanställning: Statistik & Utredningar
Matris
UTL15
Fotnoter

Fotnoter

Med utländsk bakgrund avses en summering av dem som är födda utomlands och dem som är födda i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands. Uppgifterna avser den 31 december respektive år. Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ettor och tvåor har ersatts av andra tal.