Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter basområde, tid och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

basområde Markera minst ett värde

Totalt 202 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200306
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-03-06
Källa
Källa: SCB OSDB Sammanställning: Statistik & Utredningar
Matris
BE90
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ettor och tvåor har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet. Större förändringar i indelningen har bland annat gjorts inför åren 2000 och 2016. Det har i några få fall även medfört att områden flyttats från en stadsdel till en annan.
Uppgifterna avser den 31 december respektive år.