Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 126874 Uppdaterad: 2019-05-29

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., Samtliga (9)


 2. Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 184918 Uppdaterad: 2019-05-29

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Samtliga (14)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 246638 Uppdaterad: 2019-04-11

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Samtliga (14)


 4. Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 258997 Uppdaterad: 2019-05-29

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 5. Procentuell fördelning av befolkningen i femårsklasser efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 357506 Uppdaterad: 2019-04-11

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 6. Folkmängd efter stadsdel, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 28904 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Folkmängd efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 48756 Uppdaterad: 2019-05-29

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 8. Procentuell fördelning av befolkningen efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 90447 Uppdaterad: 2019-04-15

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, Kvinnor per 1000 män, (4)


 9. Folkmängd efter basområde, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 84806 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. ålder: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., Samtliga (9)


 10. Procentuell fördelning av befolkningen efter basområde, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 123030 Uppdaterad: 2019-05-27

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. ålder: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., Samtliga (9)


 11. Folkmängd efter basområde, tid och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 226654 Uppdaterad: 2019-05-29

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. åldersklass: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 12. Procentuell fördelning av befolkningen efter basområde, tid och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 341988 Uppdaterad: 2019-05-29

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. åldersklass: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 13. Folkmängd 1990-2015 efter församling och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6942 Uppdaterad: 2016-02-29

  1. församling: Domkyrko, S:t Lars, Landeryd, Slaka, ..., Gottfridsberg (37)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 14. Folkmängd efter distrikt och tid.

  Välj variabler: Storlek: 5701 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., Hela kommunen (38)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 15. Folkmängd efter distrikt, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3948 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., Hela kommunen (38)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 16. Folkmängd efter tid och tätort.

  Välj variabler: Storlek: 4965 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  2. tätort: Askeby, Bankekind, Berg, Bestorp, ..., Hela kommunen (23)


 17. Personer med svensk och utländsk bakgrund efter tid, stadsdel, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 111096 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 18. Procentuell fördelning av personer med svensk och utländsk bakgrund efter tid, stadsdel, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 143584 Uppdaterad: 2019-04-15

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 19. Folkmängd efter tid, stadsdel och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 165634 Uppdaterad: 2019-08-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. födelseland: Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbajdzjan, ..., Österrike (65)


 20. Folkmängd efter basområde, tid och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 25194 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, (2)


 21. Folkmängd efter basområde, tid och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 25553 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, (2)