Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal öppet arbetslösa 18-64 år efter stadsdel, tid och kategori.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 72 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

kategori Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200417
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2021-03-10
Källa
SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
AL01
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. I samtliga områden med en eller två öppet arbetslösa inom någon kategori redovisas siffran noll respektive tre.