Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter basområde, tid, tabelluppgift, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 207492 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 2. Ekonomisk standard efter basområde, tid, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 85752 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 3. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter basområde, tid, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 126240 Uppdaterad: 2023-11-19

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 4. Låg inkomststandard efter tid, basområde, tabelluppgift, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 31870 Uppdaterad: 2023-11-18

  1. tid: 2021, (1)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 5. Låg inkomststandard efter tid, basområde, tabelluppgift, upplåtelseform och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 47602 Uppdaterad: 2023-11-18

  1. tid: 2021, (1)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga, (4)


 6. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter basområde, tid, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 39582 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (6)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 7. Andel med ekonomiskt bistånd 18 år eller äldre efter basområde, tid, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 75128 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (6)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har fått socialbidrag någon gång under året, Har ej fått socialbidrag under året, (4)


 8. Belopp för ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, basområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 76065 Uppdaterad: 2023-05-03

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (6)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Summerat biståndsbelopp, mnkr, Medel, tkr, Median, tkr, Antal personer, (4)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 9. Unga i åldern 16-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS) efter tid, basområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 38862 Uppdaterad: 2024-04-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)