Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

  1. Ohälsotal 20-64 år efter basområde, tid och kön.

    Välj variabler: Storlek: 58405 Uppdaterad: 2022-05-04

    1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
    2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
    3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)