Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

  1. Ohälsotal 20-64 år efter basområde, tid och kön.

    Välj variabler: Storlek: 65703 Uppdaterad: 2024-06-04

    1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
    2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
    3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)