Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Belopp för ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, basområde, tabelluppgift och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

basområde Markera minst ett värde

Totalt 218 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230503
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-03
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
OEB31
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser personer i åldern 18 år eller äldre som har erhållit ekonomiskt bistånd någon gång under året.
Materialet har sekretessgranskats, uppgifter baserade på tal lägre än fem (5) redovisas inte. Uppgift saknas för 2019.
tabelluppgift
Summerat biståndsbelopp, mnkr
Visar det summerade beloppet för det utbetalda ekonomiska biståndet under året uttryckt i miljoner kronor.
Medel, tkr
Visar medelbeloppet per person uttryckt i tusentals kronor för det utbetalda ekonomiska biståndet under året.
Median, tkr
Visar medianen per person uttryckt i tusentals kronor för det utbetalda ekonomiska biståndet under året.
Antal personer
Visar antalet personer som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året.