Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter basområde, tid, tabelluppgift, kön och hushållstyp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

basområde Markera minst ett värde

Totalt 218 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

hushållstyp

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230505
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-05
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
INK31
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Disponibel inkomst bostadshushåll per konsumtionsenhet enligt 2004 års definition. Redovisas på personnivå. Materialet är sekretessgranskat. Information för områden med fyra personer eller färre redovisas inte.

Utifrån ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning har ett underlag för bedömning och jämförelse av baskonsumtion tagits fram.
Följande skala används enligt 2004 års definition, Ensamboende 1,0 - Sammanboende par 1,51 - Ytterligare vuxen 0,6 - Första barnet 0-19 år 0,52 - Andra och påföljande barn 0-19 år 0,42.