Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Bostäder efter basområde, tid och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 25686 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (4)


 2. Procentuell fördelning av bostäder efter basområde, tid och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 36415 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (4)


 3. Bostäder efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 29089 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 4. Procentuell fördelning av bostäder efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 42545 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 5. Bostäder efter tid, basområde, hustyp och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 128006 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. byggnadsperiod: -1940, 1941-1960, 1961-1970, 1971-1980, ..., Totalt (11)


 6. Procentuell fördelning av bostäder efter tid, basområde, hustyp och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 227199 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. byggnadsperiod: -1940, 1941-1960, 1961-1970, 1971-1980, ..., Totalt (11)


 7. Bostäder efter tid, basområde, hustyp och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 117233 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. bostadsarea: < 41 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)


 8. Procentuell fördelning av bostäder efter tid, basområde, hustyp och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 193951 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. bostadsarea: < 41 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)


 9. Bostäder i flerbostadshus efter tid, basområde, hustyp och lägenhetstyp.

  Välj variabler: Storlek: 107461 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (3)
  4. lägenhetstyp: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (8)


 10. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, basområde och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 14076 Uppdaterad: 2023-02-09

  1. tid: 2020, 2021, (2)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)


 11. Färdigställda bostäder i nybyggda hus efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 80959 Uppdaterad: 2023-02-09

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Totalt, (4)


 12. Antal fritidshus efter basområde och tid.

  Välj variabler: Storlek: 9443 Uppdaterad: 2023-02-09

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2017, 2020, 2021, (3)